Disclaimer

Aan de publicatie en/of inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de geldende versievan de van toepassing zijnde regelgeving wordt verwezen de relevante Belgische wetgeving.

De informatie van deze website wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf en eenzijdig door Stud111 worden aangebracht.

Ondanks alle zorg en aandacht die Stud111 besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die via deze website gepubliceerd wordt onvolledig, onjuist of onduidelijk is / kan zijn. Stud111 sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, met de tijdelijke (technische) onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen noch voor een foutieve of onvolledige weergave van deze website. 

Overname van de informatie van deze website (waaronder tekst en/of beeldmateriaal) is enkel toegestaan mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Stud111.