Privacy-Beleid

  1. Dit privacy-beleid heeft betrekking op de volgende onderneming (en met al hetgeen verbonden is aan haar activiteiten, waaronder haar website):  

Stal Harrie Theeuwes N.V., gevestigd aan de Vierselbaan 111 te (2240) Zandhoven, rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0413.751.124 (emailadres voor contact: info@stud111.com (hierna “Stud111”).

  1. De AVG/GDPR-wetgeving is per 5 september 2018 in werking getreden in Belgie. Deze wetgeving legt aangepaste regels op voor het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens. De AVG/GDPR geldt voor alle organisaties, onderneming of zelfstandige en moet ervoor zorgen dat het bewaren en gebruiken van tot personen te herleiden gegevens over o.a. klanten, leveranciers en  personeel overeenstemt met bovengenoemde wetgeving.

Stud111 hecht de hoogste prioriteit aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die (interne of externe) relaties en individuen aan haar verstrekt. 

De implementatie van de AVG/GDPR-wetgeving bouwt enkel voort op wat Stud111 vandaag al doen en dat is uw persoonlijke informatie een extra laag van beveiliging en transparantie te geven.

In het kader van de diensten welke Stud111 verstrekt, wordt door Stud111 persoonsgegevens verzameld en bewaard of anderszins verwerkt, en dit op basis van de AVG-GDPR-wetgeving.

Omdat u in het verleden (mogelijk) gebruik heeft gemaakt van diensten van Stud111, bent u respectievelijk kan u een van de contacten in onze databank zijn.

Stud111 is van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop Stud111 uw persoonlijke gegevens gebruikt en u daarnaast keuzes wenst te bieden over hoe die gegevens door Stud111 worden gebruikt. Zoals Stud111 ook in het verleden altijd heeft gedaan, wil zij volledig transparant zijn over de voorwaarden van haar legitieme gebruik van uw persoonlijke gegevens en u de kans geven haar gebruik van uw gegevens te controleren.

Stud111 wenst u beter te leren kennen zodat zij u beter van dienst kan zijn. De keuze of u van deze service gebruik wilt maken, is echter geheel aan uzelf. Als u niet wilt dat Stud111 u persoonlijke aanbiedingen of informatie of andere marketingcommunicatie stuurt, kunt u haar dat op elke moment laten weten door contact met Stud111 op te nemen het onderstaande mailadres van Stud111. 

Stud111 raadt u derhalve aan om haar privacy-beleid zorgvuldig door te lezen.

  1. Cookies

            Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes data die worden bewaard op uw computer of mobiele toestel via uw browser.

Waarom maakt Stud111 gebruik van cookies?

Stud111 gebruikt bepaalde cookies op haar website. Stud111 gebruikt uw persoonsgegevens vanaf nu ook om de diensten van Stud111 te optimaliseren en de diensten waarvoor u kiest te personaliseren.

Sommige cookies zijn essentieel voor een goede werking van de website, andere zorgen voor een betere gebruikservaring en sommige worden gebruikt voor analyse-doeleinden.

Hoe kan u cookies op uw computer of mobiel toestel beheren of verwijderen ?

Alle grote internetbrowsers bieden de optie om cookies te beheren. Stud111 verwijst u hiervoor verder naar de help-functie van de browser die u gebruikt. 

Indien u niet wenst dat website van Stud1111 cookies plaatst op uw computer of mobiel toestel, dan kan u dit instellen in uw browser. U dient er wel rekening met te houden dat wanneer u bepaalde cookies niet aanvaardt, Stud111 de goede werking van haar website niet kan garanderen.

  1. Privacy-beleid

Welke gegevens slaagt Stud111 op?

De gegevens die u zelf invult al dan niet via een onlineformulier.

Hoe lang bewaart Stud111 deze gegevens?

Stud111 bewaart enkel de gegevens die Stud111 écht nodig heeft voor een goede werking van onze ondernemingen en onze website. Contactgegevens van uzelf worden niet langer bewaard dan nodig en wettelijk is toegestaan. 

U kan, volledig kosteloos, een verzoek indienen om uw gegevens te wissen of om ze niet meer te gebruiken voor direct marketing.

Hoe beschermt Stud111 uw persoonsgegevens?

Stud111 zal de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die Stud111 heeft geïdentificeerd. Stud111 beschermt uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, Stud111ziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Verder probeert Stud111 ervoor te zorgen dat zij uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houdt. Stud111 verzoekt u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Stud111 geeft alleen persoonlijke gegevens vrij als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Stud111 verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden (tenzij hiervoor door u toestemming is gegeven) zodat zij uw persoonlijke gegevens voor haar eigen doeleinden kan gebruiken.

Stud111 verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, haar factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

            

 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft het recht:

– op informatie en inzage van uw gegevens;

– op verbetering van persoonsgegevens;

– op verandering van uw persoonsgegevens;

– op beperking van de verwerking;

– van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

– uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm;

– uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen; en

-  een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie (www.privacycommission.be) over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stud111.

 

  1. Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit privacy-beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door Stud111, aarzel dan niet om contact met Stud111 op te nemen via info@stud111.com.